Algemene informatie

PPSV  Bussloo is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)  en biedt de gelegenheid om in verenigingsverband de pony- en paardensport te beoefenen onder leiding van erkende instructeurs.
Elk rijdend lid is verplicht om aangesloten te zijn bij de KNHS! Eventueel kan een abonnement op het blad Paard & Sport afgesloten worden.

Ons clubgebouw ligt aan de Kneuterstraat 16 te Wilp. Wij hebben daar een prachtige accommodatie met eb en vloed rijbak en een los-rijbak. In de winter huren wij enkele avonden per week Manege Voorst aan de Oude Zutphenseweg 3a te Klarenbeek.
Tijdens de lessen is het verplicht om een veiligheidscap te dragen!

Alle niveaus  van rijden komen bij ons aan bod, van B (beginner) tot en met de klasse Z (zwaar). De lesindeling wordt bepaald door de instructie, eventueel in overleg met het bestuur.
Kom dus gerust eens kijken op de club op één van onze lesdagen. Verder is het interessant om te weten dat je eerst vier (4 gratis) proeflessen met je pony/paard mag nemen, alvorens je besluit lid te worden. Op deze manier kun je alvast kennis maken met de instructie en andere ruiters.

De hoogte van de contributie wordt op de jaarvergadering vastgesteld. De contributie geldt voor een heel kalenderjaar, welke ook verplicht is te betalen bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap.
Men dient beëindiging van het lidmaatschap altijd schriftelijk aan het secretariaat door te geven vóór 15 november, om financiële verplichtingen voor het komende jaar te voorkomen.

Verenigingsleven in de praktijk
Voordat een nieuw lid als zodanig kan worden ingeschreven, volgt onderstaand wat lid zijn van de vereniging precies inhoudt.
- Aanmelding dient te geschieden bij het bestuur van de vereniging
- De vereniging verstrekt  4x per jaar een (digitaal) clubblad
- Men heeft recht op 1 dressuur- of springles per week met één pony of één paard. Alleen dressuurles/springles is éénmaal lesgeld. Voor dressuurles EN springles moet extra betaald worden.
- Men heeft de plicht zich beschikbaar te stellen voor enkele werkzaamheden zoals kantine schoonmaken, oud papier halen, helpen bij wedstrijden, helpen bij de jaarlijkse acties en helpen bij het onderhoud van ons clubgebouw en het buitenterrein.

Wanneer iemand lid wordt van onze vereniging gaan wij er vanuit dat:
- De doelstelling van de vereniging worden onderschreven en men in principe aan de activiteiten van de vereniging deelneemt;
- Men de statuten, het Huishoudelijk Reglementen besluiten van de ledenvergadering en/of het bestuur respecteert;
- Men beschikt over een geldig vaccinatiebewijs voor pony op paard, waarmee wordt deelgenomen aan de lessen (dit houdt in dat een dierenarts de pony of het paard moet inenten tegen influenza en tetanus).
- WA verzekering heeft met paardensportdekking

 Je kunt het aanmeldingsformulier (inclusief machtiging) hier downloaden.