Aanmelden

Voordat je als lid kan worden ingeschreven volgt onderstaand wat lid zijn van de vereniging precies inhoudt:

  • Aanmelding dient te geschieden per e-mail met het aanmeldformulier op de website;
  • Je ontvangt een X per jaar een digitaal clubblad;
  • Als je lessen wilt volgen heb je recht op 1 dressuurles of 1 springles met één pony of één paard. Wil je zowel dressuurles en springles volgen dan betaal je een tweede les.
  • Als lid heb je de plicht om je beschikbaar te stellen voor enkele werkzaamheden zoals kantineschoonmaken/diensten, helpen bij wedstrijden, helpen bij jaarlijkse activiteiten en helpen bij het onderhoud van ons clubgebouw en buitenterrein.

Als je lid wordt van onze vereniging gaan wij ervan uit dat:

  • De statuten en het huishoudelijk reglementen besluiten van de ledenvergadering en/of het bestuur respecteert;
  • Je beschikt over een geldig vaccinatiebewijs voor je pony en/of paard, waarmee wordt deelgenomen aan de lessen (dit houdt in dat een dierenarts de pony of het paard moet inenten tegen influenza en tetanus).
  • Je een WA-verzekering hebt met paardensportdekking

Je kan je kan het aanmeldingsformulier hier downloaden. De ingevulde formulieren kunnen per e-mail worden ingediend naar ppsvbussloo@gmail.com. Deze kunnen ook persoonlijk worden overhandigd op een van onze lesavonden aan onze bestuursleden.