Het bestuur

Het dagelijks bestuur van PPSV Bussloo bestaat momenteel uit vier personen. Daarnaast kent onze vereniging, tal van commissies welke onder het bestuur vallen.

Voorzitter: Birgit Schut
E-mail: ppsvbussloo@gmail.com
Bij dringende zaken: 06-48 13 49 33

Secretaris: Marina Bruin

Penningmeester: Jos Oostewegel
E-mail: penningmeester@ppsvbussloo.nl

Bestuurslid:  Edwin Bonekamp

Momenteel zijn de volgende commissies en werkgroepen actief:

  • Ledenadministratie
  • Beheer WhatsAppgroepen 
  • Activiteitencommissie
  • Dressuurwedstrijden (avond- en weekendwedstrijden)
  • Oefenspringen
  • Tripalon Bussloo
  • Kantine – schoonmaak
  • Kantine – inkoop
  • Terreinonderhoud 
  • Lessen + instructie

Nieuwe vrijwilligers zijn hiervoor altijd welkom!

Onze vereniging kan o.a. voor ons jaarlijkse concours gelukkig ook rekenen op de steun van oud leden en andere mensen die onze vereniging een warm hart toe dragen. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging immers geen bestaansrecht. Alle functies binnen onze vereniging zijn onbetaalde vrijwilligers taken.