Het bestuur

Het dagelijks bestuur van PPSV Bussloo bestaat uit zes personen. Daarnaast kent onze vereniging, tal van commissies welke onder het bestuur vallen.

Voorzitter: Edwin Bonekamp
Bij dringende zaken: 06 10685922

Secretaris: Yannique Jacobs

Penningmeester: Jos Oostewegel
E-mail: penningmeester@ppsvbussloo.nl

Bestuurslid:  Laura Born
E-mail: ppsvbussloo@gmail.com

Bestuurslid:  Simone Storm

Bestuurslid:  Dianne Middelburg

Momenteel zijn de volgende commissies en werkgroepen actief:

  • Ledenadministratie
  • Beheer WhatsAppgroepen 
  • Activiteitencommissie
  • Dressuurwedstrijden (avond- en weekendwedstrijden)
  • Oefenspringen
  • Tripalon Bussloo
  • Kantine – schoonmaak
  • Kantine – inkoop
  • Terreinonderhoud 
  • Lessen + instructie

Nieuwe vrijwilligers zijn hiervoor altijd welkom!

Onze vereniging kan o.a. voor onze jaarlijkse wedstrijden gelukkig ook rekenen op de steun van oud leden en andere mensen die onze vereniging een warm hart toe dragen. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging immers geen bestaansrecht. Alle functies binnen onze vereniging zijn onbetaalde vrijwilligers taken.